Na akcích budou pořizovány fotografie, které budou následně využity pro potřeby klubu.Rovněž tak souhlasíte i spořízením fotografii osob přihlášených na tuto akci, jejichž jste zákonnými zástupci.

K Maďarsku. - V letošním roce je změna - byly zpřístupněny všechny bazény včetně zážitkové části do které se v předchozích letech dokupovali vstupenky. Letos je vše v ceně, permanentka na 5 dnů stojí pro dospělého 17500,- + 500,- HUF na čip, dítě do 6ti let 500 + 500 HUF, do 14 let 9000,- + 500,- HUF. Masáže, suna a SPA balíčky se platí zvlášť. Odjezd 19.5. je z LTM od ČD nádr. v 5,00 hod., ze Štětí Mírového nám. v 5,30 hod. nezapomeňte si vzít OP/pas, léky, gumovou obuv, sluneční brýle, .... ostatní dle vlastního uvážení

Vzhledem k tomu, že jsou prohlídky Benešovi vily omezeny jen na soboty a neděle a to jen pro skupiny po patnácti osobách po 30 min., zvolil jsme jinou zastávku cestou a to na zámku Měšice patřící Dr. et Dr. Janu Berwid-Buquoyovi z Ellgutu na Měšicích, který zde založil Český institut mezinárodního setkání. Zajímavosti : legenda o zazděné služce Anně, unikátní funkční toalety z 18 stol., nábytkové exponáty z pozůstalosti slavných osobností,.... Vstupné 50,- Kč/osoba - vybereme v buse.