13. 04. 2019 | 10:00 | Podřipské muzeum | Vstupné: Bez vstupného

Akci vložil: Podřipské muzeum DĚJINY PRAVĚKU A PRAVĚKÉ HMOTNÉ KULTURY

Podřipské muzeum zve všechny zájemce o prehistorii na druhé setkání v rámci vlastního vzdělávacího cyklu. Přednášky pod vedením lektora M.Trefného jsou přístupné široké veřejnosti zdarma. Těšit se můžete na bohatý fotografický doprovod a ukázky archeologických vykopávek z rozmanitých lokalit.

25. 04. 2019 | 18:00 | Městská knihovna, sál | Vstupné: zdarma

Akci vložil: KZM Roudnice nad Labem PTÁCI NA VODĚ A KOLEM VODY

KZM Roudnice n. L., ČSO, ZO ČSOP Ciconia a Stanice ekologické výchovy Ciconia Roudnice n. L. pořádají při příležitosti Evropského festivalu „VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2019“ přednášku. Hovoří, barevnými digitálními snímky a nahrávkami ptačích hlasů doprovází Mgr. Stanislav Chvapil, Prom. ped.

27. 04. 2019 | 07:00 | Jiné místo (uvedeno v popisu akce) | Vstupné: zdarma

Akci vložil: KZM Roudnice nad Labem VYCHÁZKA DO JARNÍ PŘÍRODY SPOJENÁ S POSLECHEM PTAČÍHO ZPĚVU

ČSO, ZO ČSOP Ciconia a Stanice ekologické výchovy Ciconia Roudnice nad Labem pořádají při příležitosti Evropského festivalu „VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2019“. Vezměte s sebou dalekohledy ! Doba trvání vycházky asi 3 hodiny.

18. 05. 2019 | 10:00 | Podřipské muzeum | Vstupné: Bez vstupného

Akci vložil: Podřipské muzeum DĚJINY PRAVĚKU A PRAVĚKÉ HMOTNÉ KULTURY

Podřipské muzeum zve všechny zájemce o prehistorii na druhé setkání v rámci vlastního vzdělávacího cyklu. Přednášky pod vedením lektora M.Trefného jsou přístupné široké veřejnosti zdarma. Těšit se můžete na bohatý fotografický doprovod a ukázky archeologických vykopávek z rozmanitých lokalit.

24. 05. 2019 | 10:00 | Podřipské muzeum | Vstupné: Bez vstupného

Akci vložil: Podřipské muzeum MUZEJNÍ NOC

Již tradiční Muzejní noc bude probíhat letos na téma pravěk. Dopoledne bude muzejní program náležet především dětským návštěvníkům z roudnických školek a škol. Odpoledne můžete přijít ochutnat zelený čaj v tradiční i méně tradiční podobě a prohlédnout si výstavu Příběhy Papír Hlína, kde vám autorky povypráví zajímavosti ohledně svých děl.

02. 06. 2019 | 13:00 | Park Josefa Hory | Vstupné: 50 Kč (pouze děti) | Plakát akce

Akci vložil: Správce POHÁDKOVÝ LES: PO STOPÁCH SNĚHOVÉ KRÁLOVNY

Pořádá Město Roudnice nad Labem, Skautské středisko Říp ve spolupráci s agenturou Velká dobrodružstvíí.