Sraz na jednotlivé akce bude vždy na určeném místě 10 min. před odjezdem.

 Výlety s TK Štětí

Na akcích budou pořizovány fotografie, které budou následně využity pro potřeby klubu.Rovněž tak souhlasíte i spořízením fotografii osob přihlášených na tuto akci, jejichž jste zákonnými zástupci.

"tip pro turisty: informujte se a zjistěte si předem dostupné informace o výletu, který byste rádi podnikli."

AKCE TK ŠTĚTÍ 2018 - Prosinec.

V sobotu 8.12 pojedeme jako tradičně každý rok na vánoční trhy do Lysé nad Labem.

Odjezd ze Štětí nádraží v 8.50 hod.Bude to jen takové naladění na vánoce,s případným dokoupením dárečků pod stromeček.

 19.12. Vánoční výlet - Pannenský Týnec + vánoce na statku v Třebízi.

 Cena: 250,- Kč zahrnuje 1x vstupné + dopravu.