Sraz na jednotlivé akce bude vždy na určeném místě 10 min. před odjezdem.

 Výlety s TK Štětí

Na akcích budou pořizovány fotografie, které budou následně využity pro potřeby klubu.Rovněž tak souhlasíte i spořízením fotografii osob přihlášených na tuto akci, jejichž jste zákonnými zástupci.

"tip pro turisty: informujte se a zjistěte si předem dostupné informace o výletu, který byste rádi podnikli."

AKCE TK ŠTĚTÍ 2018 – srpen - září.

16 - 18.8.  NĚMECKO - RAKOUSKÁ JEZERA    bus výlet

25.8. sobota,  BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Hněvice odj. v 7:37 hod. Děčín v 8:35 hod. NN 5-6 km.  vede H. Krečjčová

30.8. čtvrtek,  NS Pod Pravčickou branou

Hněvice odj. v 7:37hod.   Děčín bus v 8:41 hod.  Jízdenka DÚK

MN 10-11km. 

vede Slávek, přistoupí v Lce

1.9. sobota,  PRAHA - Kramářova vila

bude včas upřesněno