Jak být turistou šetrným k přírodě

Ústecký kraj je krajinou k návštěvníkovi vstřícnou. Je to kraj dlouhodobě osídlený a lidmi obdělávaný, je protkaný početnými cestami a pěšinami, které přivádí pocestného k množství zajímavých míst vyzývajících ke spočinutí, k místům hornatým i skalnatým, dalekého rozhledu i interiérů krásných přírodních zákoutí. Při vnímání zdejší malebné krajiny je však třeba mít na paměti několik zásad jak do přírody nahlížet, jak krajinu zažívat: Nejvhodnější je krajinou putovat pěšky. Vzhledem k množství obcí je pro přiblížení možno dobře využívat hromadnou dopravu ( bus + vlak ). Pokud krajem projíždíte na kole, buďte šetrní k nezpevněným lesním pěšinám a nevjíždějte do přírodních rezervací a památek. To platí i pro jízdu na koních. Odpady, které po cestě v přírodě vytvoříte (obaly od potravin apod.), z přírody zase odneste. Zvířata pozorujte, ale nerušte a nepronásledujte.

Zásady chování v přírodě

Posláním Chráněné krajinné oblasti je zachování zdejší krajiny, jejích přírodních i kulturně-historických hodnot pro budoucí generace. Při návštěvě CHKO vás proto prosíme o dodržování následujících zásad: Táboření a rozdělávání ohňů v přírodě, včetně bivakování, je možné jen na vyhrazených místech. Nevjíždějte s vozidly mimo cesty. Parkujte pouze na vyhrazených parkovištích. V přírodních rezervacích a přírodních památkách se pohybujte pouze po vyznačených stezkách, netrhejte rostliny, nechytejte živočichy.

IN 50

Vhodná především pro pravidelné cesty mladých od 15 do 26 let a dospělých. Za zvýhodněnou cenu je nabízena i pro důchodce. Získáte 50% slevu na jednosměrné i zpáteční jízdenky, 50% slevu na traťové jízdenky 15+, 25% slevu na žákovské jízdenky a žákovské traťové jízdenky, slevu na jízdenky do zahraničí (díky doplňkové aplikaci Rail plus) a cenově zvýhodněné Včasné jízdenky Česko a Akční jízdenky.

Od 1.1.2016 Ceník jízdenek Labe - Elbe Typ jízdenky Cena Jednodenní síťová Labe - Elbe pro jednoho cestujícího (bez ohledu na věk cestujících) 250 Kč Jednodenní síťová Labe - Elbe pro 2 – 5 cestujících (bez ohledu na věk cestujících) 550 Kč Jednodenní přepravní doklad Labe - Elbe pro psa nebo jízdní kolo (jako spoluzavazadlo) 90 Kč

VÝHODY A PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KČT

 

Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků - odborů KČT. Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT.

EUROBEDS

Každý člen obdrží slevovou kartu EUROBEDS, s níž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u více než 1100 smluvních partnerů systému EUROBEDS.

Časopis Turista

Člen KČT má výhodnější předplatné klubového časopisu TURISTA (350 Kč/rok, nečlenové 450 Kč/rok). V tomto dvouměsíčníku je vždy spousta zajímavých článků o turistice, přírodě, kulturních akcích, výzbroji a výstroji pro turisty a mnoho dalších zajímavostí. Zájemci o časopis TURISTA, kteří nejsou členy KČT, objednávají předplatné časopisu na adrese: SEND Předplatné, s.r.o., P.O.Box 141, 140 21 Praha 4, tel: 225 985 225, 777 333 370 nebo 605 202 115, e-mail: send@send.cz, nebo na www.send.cz. Časopis lze zakoupit například v Infocentru KČT.

Slevy na ubytování

Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (tj. platnou kartou EUROBEDS) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 50 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech (Chaty KČT).
Člen KČT s platnou kartou EUROBEDS může čerpat výhody spojené se zahraničními smlouvami KČT, jako například slevy na ubytování na rakouských Chatách OTK a Naturfreunde.

Mapy KČT

Každý člen s platným průkazem má možnost nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů na podkladě vojenských topografických map 1:50 000 se slevou. Sleva činí cca 20% běžné prodejní ceny a platí pouze v Infocentru KČT, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorů. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou po 1 mapě od každého titulu. Turistické cesty na těchto mapách jsou maximálně přesné, protože je v přírodě všechny vyznačují pouze členové KČT, tedy titíž, kdo je pak zakreslují do map.

Slevy na startovném

Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platnou legitimací.

Slevy na dopravu

KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při turistické činnosti.

Jak se stát členem KČT

Pokud se rozhodnete stát členy Klubu českých turistů, kontaktujte nejbližší oblasti KČT. Kontakty na jednotlivé kluby najdete v oblastním dělení KČT.